Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Dit gaat de provincie doen voor onze regio

Door: Bas Booister

Gepubliceerd op: dinsdag 20 augustus 2019 12:51

Foto: -Henk Welink van Omroep West


De nieuwe coalitie in de provincie Zuid-Holland, bestaande uit VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP en GroenLinks wil met het dinsdag gepresenteerde coalitieakkoord elke dag een stukje beter maken. Hoe ze dat denken te kunnen doen voor onze regio, lees je hieronder.

- Bij bereikbaarheidsproblemen komen er niet standaard nieuwe wegen bij, eerst wordt er gezocht naar alternatieve oplossingen. Aanleg van nieuwe infrastructuur wordt niet uitgesloten, maar er zal eerst worden gekeken naar het beter benutten van de huidige infrastructuur.

- Vrachtvervoer over water zal, waar mogelijk, worden gestimuleerd, om minder druk te leggen op andere wegen.

- De al geplande windmolens in Zuid-Holland, zoals afgesproken met het Rijk, komen er uiterlijk in 2023. Maar windmolens zullen niet geplaatst worden in natuurgebieden en open landschappen als dat van Midden-Delfland.

- De aardgaswinning moet worden afgebouwd, en samen met gemeenten gaat de provincie de warmtebehoefte van inwoners en tuinbouw in kaart brengen en worden er warmtetransitievisies gemaakt.

- De provincie gaat het Zuid-Hollandse bedrijfsleven helpen bij het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel.

- Uitbreiding van bedrijfsterreinen wordt geminimaliseerd, eerst wordt gekeken of herstructurering mogelijk is.

- De coalitiepartijen staan toe dat gemeenten meer woningen mogen inplannen dan nodig is volgens de woningbehoeftevoorspellingen. Zo wordt voorkomen dat er te weinig woningen worden gebouwd als plannen uitvallen of vertragen.

- Samen met gemeenten brengt de provincie in kaart welke woningen nodig zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten, zodat dit wordt opgenomen in regioafspraken.


Natuurlijk staat er nog veel meer in het coalitieakkoord, dat is hier in zijn geheel te lezen.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
TipTop
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS