Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

In Westland minder bureaucratie bij zaken als spandoeken en containers

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: donderdag 11 oktober 2018 22:46


Voor het plaatsen van spandoeken, containers, steigers, chemische toiletten en keten op een openbare plaats in Westland hoeft niet langer ontheffing te worden aangevraagd. Maar dergelijke voornemens moeten wel tijdig bij de gemeente te worden aangemeld en er dient wel aan een reeks voorwaarden te worden voldaan.

Dit blijkt uit de 'Nadere regels tijdelijk plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg Westland 2018' die deze maand van kracht geworden zijn. Tot dusver moest je uiterlijk drie weken vooraf een ontheffing aanvragen (waarvan de behandeling 23,20 euro kostte). Nu is het alleen vereist om uiterlijk vijf werkdagen voor de plaatsing een meldingsformulier bij de gemeente in te leveren.

Specifieke en algemene regels
Voor alle genoemde zaken gelden specifieke regels, want deze zijn vanzelfsprekend anders voor spandoeken dan voor afvalcontainers. Bij spandoeken gaat het bijvoorbeeld alleen om niet-commerciële spandoeken. Voor alle voorwerpen gelden de volgende algemene regels: 
* De vrije doorgang voor verkeersdeelnemers mag in geen enkel geval worden belemmerd;
* Het voorwerp dient zodanig te worden geplaatst dat geen hinder wordt veroorzaakt aan de weggebruikers;
* Alle aanwezige brandkranen dienen vrij van elke belemmering en voor direct gebruik gereed te zijn;
* De plaatsing dient zodanig te geschieden dat de openbare verlichting niet wordt aangetast;
* Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen dienen in acht genomen te worden teneinde te voorkomen, dat de gemeente Westland danwel een derde ten gevolge van de plaatsing schade lijdt;
* Er wordt zorggedragen voor het opruimen van afval dat het gevolg is van het gebruik maken van de activiteit;
* Indien het voorwerp niet tijdig wordt verwijderd, is de gemeente Westland bevoegd deze op kosten van aanvrager te (doen) verwijderen;
* Alle aanwijzingen en bevelen die door het bevoegd gezag (politie, brandweer en gemeente) in het belang van de openbare orde en veiligheid worden gegeven, dienen te allen tijde opgevolgd te worden.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Boekestijn
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS