Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Maassluis doet proef met verbeteren biodiversiteit

Door: Bas Booister

Gepubliceerd op: maandag 24 februari 2020 12:43

Foto: de Honey Highway naast snelweg A4


De gemeente Maassluis gaat dit jaar proeven doen met verhogen van de biodiversiteit van Maassluis. Het is de bedoeling dat dit kostenneutraal gebeurt, maar volgens het college van burgemeester en wethouders is dat niet mogelijk. Toch wordt er gekeken of er binnen de begroting nog een dekking kan worden gevonden. Het gaat om in totaal nog geen vijfduizend euro.

De gemeente gaat met de biodiversiteit aan de slag naar aanleiding van een motie uit 2019. Daarin werd gevraagd te onderzoeken of braakliggende terreinen kunnen worden ingezaaid met bloemzaad om zo de biodiversiteit te vergroten en de vlinders en bijen te ondersteunen in hun voedselvoorziening. Het blijkt echter moeilijk te zijn om dat voor elkaar te krijgen, omdat veel van die terreinen niet in eigendom zijn van de gemeente. Toch gaat de gemeente de eigenaren van de braakliggende gronden wel vragen om een en ander in te zaaien.

Wegbermen
De meeste kans ziet de gemeente in wegbermen, taluds en slootkanten die wel in eigendom zijn van gemeente of het waterschap. Door deze plekken als 'bloemenweide' te gaan beheren, in plaats van grasveld, worden kansen gecreƫerd voor flora en fauna. Wel moet hierbij goed rekening worden gehouden met de verkeersveiligheid. Beplanting mag bijvoorbeeld niet het zicht op een kruispunt wegnemen.

Dit jaar gaat Maassluis op acht plekken in de stad het maaibeheer aanpassen. Dit gebeurt op kleine schaal om de reacties van de inwoners van de stad te peilen, om ervaring op te doen en om op een goede manier met de aannemer verder te werken. Verder wordt er gewerkt aan kennisoverdracht en het opbouwen van een netwerk van vrijwilligers die kunnen meehelpen. Voor het duurzaam beheren van bloemenweides is namelijk specifieke kennis nodig. Een keer te vroeg maaien, kan jarenlang gevolgen hebben.


Aanpak eikenprocessierups
De stad gaat verder ook aan de slag met het aanpakken van de eikenprocessierups door middel van natuurlijke vijanden. Een ander maaibeheer, het aanleggen van bloemweides en de aanplant van bollen zorgen in combinatie met het ophangen van nestkasten voor vogels en vleermuizen namelijk voor een natuurlijk bestrijding van het overlastgevende rupsje. Uit onderzoek in de Drentse gemeente Westerveld is gebleken dat op die manier het aantal nesten van de eikenprocessierups met tachtig procent kon worden teruggedrongen. De nestkasten worden gemaakt in samenwerking met Maatwerk Autisme en moeten worden beheerd door vrijwilligers.

Vorig jaar is de gemeente al met een proef gestart om het maaibeheer aan te passen in de groenstrook tussen de Merellaan en de Hoekse Lijn. De omwonenden zijn om hun mening gevraagd. Van de zeven reacties die de gemeente binnen heeft gekregen, waren er zes zeer positief. Ook een deel van het bestaande gazon in het Wipperspark is omgevormd tot bloemenweide. Het is ingezaaid met een 'wildmengsel'. Door aangepast beheer moet dit zich gaan ontwikkelen tot een biodivers gebied.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
GJ
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS