Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Mogelijk aftakking warmteleiding naar Midden-Delfland

Door: Stefan van der Meer

Gepubliceerd op: dinsdag 9 april 2019 10:57

Foto: Het voorgestelde trace


Midden-Delfland wordt eventueel in de toekomst aangesloten op de warmteleiding tussen de Maasvlakte en Den Haag. Dat is mogelijk, omdat het tracé waarschijnlijk parallel aan de A4 gaat lopen, over het grondgebied van de gemeente. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

De warmteleiding is bedoeld om restwarmte vanuit het industrie- en havengebied te kunnen transporteren naar Den Haag en omliggende gemeenten. Een eventuele aftakking naar Midden-Delfland biedt kansen om in de toekomst bijvoorbeeld één of meer dorpskernen op de leiding aan te sluiten of een koppeling te maken met andere warmtenetten, aldus B en W. Wel moet nog blijken of dit daadwerkelijk haalbaar is.

De gemeente en energieleverancier Eneco, initiatiefnemer van de warmteleiding, zijn in principe akkoord over het tracé langs de A4. Omdat de leiding onder de weilanden van boeren gaat lopen, moet ook nog met hen worden onderhandeld. Daardoor kan het nu voorgestelde tracé lichtelijk wijzigen.

Eneco voert nog overleg met onder meer Natuurmonumenten om te zien hoe het bedrijf moet omgaan met natuurwaarden in het gebied. De gemeente is in overleg met het Weidevogelpact om te kijken wat de effecten zijn op (broedende) weidevogels.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
TipTop
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS