Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Nieuw afvalplan Westland moet restafval terugdringen

Door: Stefan van der Meer

Gepubliceerd op: woensdag 19 juni 2019 16:37

Foto: Signbiblio


Om de hoeveelheid huishoudelijk restafval terug te dringen, wil de gemeente Westland vanaf 2020 de grijze container nog maar één keer in de drie weken legen. Daarnaast krijgen inwoners de keuze hoe zij hun pbd-afval (plastic, blik en drinkpakken) scheiden: zelf brengen naar de ondergrondse container of een tweewekelijkse leging van een nieuwe minicontainer of zak.

Dat staat in het Afvalplan Westland, dat komende maand wordt besproken in de gemeenteraad. Het plan vervangt het oorspronkelijke voorstel uit oktober vorig jaar, waarin ook al uit was gegaan van het ophalen van plastic afval aan huis, maar de grijze bak nog maar één keer per maand zou worden geleegd. Dat voorstel kreeg in de gemeenteraad de handen niet op elkaar.

Westlanders bieden gemiddeld 229 kilo restafval per jaar aan. Daarvan bestaat volgens een analyse van de gemeente 70 procent uit GFT en etensresten, papier, glas, textiel en plastic verpakkingsmateriaal. Dit afval kan al worden gescheiden, maar dit wordt nog niet genoeg gedaan. In potentie kan de hoeveelheid restafval daardoor met gemiddeld 150 kilo per inwoner dalen.

In april hield de gemeente Westland een enquête onder inwoners waarin werd gevraagd wat hen kan helpen om het pbd beter te scheiden. "Een deel van de inwoners wil een ondergrondse container, een ander deel wil een extra minicontainer voor de inzameling van pbd. Een klein deel geeft aan een voorkeur te hebben voor inzameling met zakken", aldus de gemeente. "Door inwoners de keuze te geven of zij gebruik gaan maken van de haal- of brengvoorziening, of van beide, wordt het draagvlak vergroot."


Bovendien is in andere gemeenten gebleken dat het verlagen van de inzamelfrequentie van de grijze container ervoor zorgt dat de hoeveelheid restafval afneemt en de andere stromen beter worden gescheiden.

De nieuwe inzamelmethode is nodig, omdat Westland jaarlijks een kleine 2,2 miljoen euro tekort komt op het 'product Afval'. Bij betere scheiding neemt dit bedrag af. Daarnaast is landelijk de doelstelling afgesproken om de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner per jaar in 2020 terug te brengen tot maximaal 100 kilo. Met de maatregelen wordt dat aantal nog niet gehaald, maar wordt wel een belangrijke stap gezet, denkt het college van B en W. Daartegenover staat wel een investering van 2,8 miljoen euro.

Naast de genoemde maatregelen wil de gemeente Westland ook inzetten op educatie, toezicht, handhaving en monitoring om zo inwoners ook duidelijk te maken hoe je het beste kunt scheiden.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Greve banden algemeen
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS