Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Nog geen knoop doorgehakt over belastingcompensatie Westlandse sportverenigingen

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: woensdag 19 februari 2020 15:53

Foto: Fractievoorzitters Duijsens en Keizer verdedigen hun voorstel achter de collegetafel


Er is dinsdagavond in de Westlandse gemeenteraad nog geen knoop doorgehakt om sportverenigingen te compenseren voor de verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) per 1 januari dit jaar. Doordat de stemmen staakten (18 voor, 18 tegen) moet er volgende maand opnieuw gestemd worden.

Dat de stemmen staakten, kwam doordat raadslid André van den Berg (GemeenteBelang Westland) uit een oogpunt van integriteit niet aan de stemming deelnam, omdat hij in het bestuur van omnisportvereniging Velo zit. Zijn fractiegenoten stemden vóór.


Dat sportverenigingen, vanwege hun maatschappelijk belang, zoveel mogelijk moeten worden ontzien, wordt raadsbreed onderkend. Daarom was er eind 2018 unaniem een motie aangenomen om sportverenigingen vanaf 1 januari 2020 onder het lagere ozb-tarief te laten vallen. Het college van B en W kon dit niet uitvoeren wegens juridische risico's.

Uitkomst was dat sportverenigingen per 1 januari 2020 met een ozb-verhoging van 25 procent te maken kregen. Om de verenigingen toch tegemoet te komen, is door de fracties van Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland het initiatief voor een compensatieregeling genomen.

In hoeverre clubs veel financieel nadeel hebben van de ozb-verhoging loopt nogal uiteen. De initiatiefnemers van het voorstel kwamen met vier voorbeelden van verhoging van deze belasting. De grootste verhoging was bijna 4.300 euro bij omnivereniging Velo, waarbij in de diverse sporten 2.300 leden zijn betrokken. Bij KMD, met 840 leden gaat het om een verhoging van 1,95 euro per lid en bij Hockeyvereniging Westland om 1,17 euro per lid.

Behalve de initiatiefnemende fracties werd ook vóórgestemd door coalitiepartij VVD en door D66, GroenLinks en PvdA. De andere fracties zijn er voorstander van om dit te regelen bij de begrotingsbehandeling komend najaar en dan tevens ook voor niet-sportverenigingen.

De beoogde compensatieregeling voor de sportverenigingen betekent voor de gemeente Westland een financieel nadeel van 125.000 euro. Dat kan de komende drie jaar binnen de begroting worden opgevangen. Als een dergelijke regeling ook moet worden getroffen voor niet-sportverenigingen komt daar nog een bedrag van 115.000 euro bij. Maar die ruimte is er nu niet.

Wel heeft de raad een motie aangenomen om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Het betreft een extra aansporing, omdat wethouder Van der Stee daar feitelijk al mee bezig is.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Greve banden algemeen
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS