Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Rijneveen: Huisvesting nodig voor bijna 2.500 arbeidsmigranten

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: woensdag 19 april 2017 16:56


Er is momenteel toch weer een grote behoefte aan huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten in het Westland. Het gaat om bijna 2.500 personen. Dat stelt wethouder Rijneveen van de gemeente Westland in een memo aan de gemeenteraad.

De situatie is op dit moment zo nijpend, dat uitzenders hun werkkrachten tot wel 60 kilometer buiten Westland moeten huisvesten. Rijneveen: "Het kan niet zo zijn, dat zij hier wel mogen werken maar niet mogen wonen."
Tijdens het jaarlijkse overleg met de uitzendbranche heeft de wethouder begin deze maand begrepen, dat er grote problemen zijn met de huisvesting. "Van de 23 aanwezige uitzenders-huisvesters hebben er 15 aangegeven, dat zij op zeer korte termijn behoefte hebben aan huisvestingsplekken", schrijft Rijneveen. Bij elkaar opgeteld komt hij tot 2.480 personen.

Opvallend
De strekking van het memo is opvallend, omdat het begin vorig jaar nog erg leek mee te vallen met de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Immers, begin 2016 jaar was het Polenhotel in Wateringen een beoogde locatie voor de huisvesting van 275 vluchtelingen. Dat kon volgens de exploitant best die bestemming krijgen, omdat het aantal Poolse gasten sterk terugliep.

Deze ervaring heeft enkele fracties in de gemeenteraad kopschuw gemaakt om in te stemmen met grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat bleek onlangs bij de behandeling van het bestemmingsplan Elsenbosch (bij de rotonde tegenover de woonboulevard) in Naaldwijk. De ontwikkelaar verklaarde daar onder meer in te spelen op de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten en wil in vier eenheden in totaal 448 mensen huisvesten.
De gang van zaken bij het Polenhotel in Wateringen leidde tot veel argwaan bij enkele fracties in de Westlandse gemeenteraad. Met name voor LPF en Westland Verstandig was grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op Elsenbosch een breekpunt.

Wethouder Rijneveen maakte dinsdagavond tijdens de raadsvergadering duidelijk, dat bij het Polenhotel in Wateringen vooral economische motieven de hoofdrol vervulden; aan de huisvesting van vluchtelingen viel meer te verdienen dan aan arbeidsmigranten. Dat spoort ook met de reactie van de exploitant na het afblazen van het asielzoekersplan door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Het hotel zou, gezien de vraag uit de markt, vrij eenvoudig volgeboekt kunnen worden met Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten, liet de exploitant toen desgevraagd aan WOS Media weten.

Verwarring
Er is de laatste jaren heel wat verwarring ontstaan over de wenselijkheid of noodzaak van migrantenhuisvesting in de regio. In 2012 kwam toenmalig wethouder Weverling met een plan voor vier tot vijf zogenoemde Polenhotels, met elk maximaal 500 bedden.

Toen er amper of geen initiatieven werden genomen, vond er in december 2013 een raadsinformatiebijeenkomst plaats met uitzendbureaus in de Westlandse gemeenteraad. De uitzenders bevestigden destijds, dat er geen behoefte bestond aan grootschalige woonprojecten voor arbeidsmigranten. Iedereen bleek deze buitenlandse werknemers op kleinere schaal te kunnen onderbrengen in Westland of in omliggende plaatsen. Begin 2015 werd die situatie nog eens bevestigd door Weverling. "Wij hebben het eigenlijk wel goed voor elkaar", concludeerde hij destijds.

Elsenbosch
Het bestemmingsplan Elsenbosch is dinsdagavond overigens door de gemeenteraad aangenomen, met behalve wooneenheden voor arbeidsmigranten onder meer ook een fastfoodrestaurant en een benzinestation. De  termijn van uitvoering van die plannen hangt af van de voortvarendheid van de provincie Zuid-Holland bij het realiseren van een vierde tak aan de rotonde. 


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
's-Heeren Loo
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS