Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Subsidie aan vijf innovatieve plannen toegewezen

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: dinsdag 17 september 2019 15:21

Foto: WOS


Aan vijf innovatieve projecten in Westland is door de gemeente financiële steun toegekend. Het gaat om de eerste ronde van de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland. Er wordt onder meer geld gestoken in het telen van wieren in zeewater, een nieuwe manier van telen zonder daglicht en een trainingstraject van ervaren kwekers voor jonge kwekers en talenten.

Het grootste bedrag, 68.000 euro, gaat naar het samenwerkingsverband van Ton Vreugdenhil en Vyverberg Advies voor het plan 'Kennisontwikkeling over innovatief telen zonder daglicht in de sierteelt'. Het betreft een zogeheten technisch recept voor het - beheersbaar en continu - telen van bijzondere knolgewassen in pot.

Brinkman Agro heeft 50.000 euro subsidie ontvangen voor 'Waterinnovator'. Dit programma maakt het mogelijk om met telers en producenten nieuwe technologieën in de praktijk te testen. Het gaat hierbij om waterkwaliteit en duurzaam waterbeheer.

Telen van wieren in zeewater
Koppert Cress en Hollands Tuinbouwadvies helpen de Startup Onderwaterboeren uit Wageningen met 'Telen van wieren in zeewater' voor de toegekende subsidie van 57.000 euro. Met dit project worden sortiment en teeltsysteem voor onderwatergroenten ontwikkeld.

Er is 50.000 euro beschikbaar voor 'MoniMenTal', het samenwerkingsverband van Hortitech, InHolland, Kwekerij Wieringermeer, Axia, GreenMango IT services, Microsoft en Lentiz. Het MoniMenTal programma koppelt ervaren kwekers (mentors) aan jonge, net afgestudeerde aankomende kwekers (monitors) en lokale tuinbouwtalenten ofwel managers in de dop (talent). Na een trainingstraject, worden de monitor en het talent naar het gebied uitgezonden, waar zij de kwekerij gaan managen.

'Lanceerplatform'
Verder is er 25.000 euro uitgetrokken voor een samenwerking van Horti Heroes, Best Fresh Group, Beekenkamp, Royal Brinkman, Kubo, Juva en Priva ten bate van het proefproject 'Startup Challenge en Matchmaking'. Deze proef is bedoeld om een lanceerplatform aan te jagen waar innovatieve bedrijven oplossingen bedenken voor uitdagingen bij gevestigde bedrijven.

De regeling
Met deze subsidieregeling wil de gemeente Westland kennis- en innovatieontwikkeling met een focus op het Greenportcluster en aandacht voor leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid stimuleren. De gemeente stelt bij elke indieningsronde 225.000 euro beschikbaar voor het co-financieren van projecten. Op 1 oktober gaat de tweede ronde van start en deze loopt tot en met 31 oktober.

Een onafhankelijke commissie adviseert de gemeente over de ingediende aanvragen. Deze commissie bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoeks- en kenniswereld, het bedrijfsleven, de overheid en uit de financiële wereld.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
GJ
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS