Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Suggestie: kluswoningen in Dario Fo-pand

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: donderdag 12 oktober 2017 13:04

Foto: Archief WOS Media


Kunnen in het voormalige Dario Fo-pand in Poeldijk mogelijk ook kluswoningen worden gemaakt? Die vraag heeft de raadsfractie van GemeenteBelang Westland voorgelegd aan het college van B en W. De fractie verwijst naar het recente succes van zo'n project in een leegstaande school in het centrum van 's-Gravenzande. Dat initiatief was aangeslingerd door de fractie van LPF Westland.

Het Dario Fo-pand aan de Voorstraat 88 in het centrum van Poeldijk kwam dinsdagavond herhaaldelijk ter sprake tijdens de gemeenteraadsvergadering, waarin het al dan niet opknappen van zalencentrum De Leuningjes centraal stond. "Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat geen van de fracties mogelijkheden zag om het Dario Fo-pand te gebruiken voor het sociaal maatschappelijk leven in Poeldijk", aldus GBW.

Door meerdere fracties werd het benutten van dit gebouw voor inrichting met appartementen genoemd. "Realisatie van kluswoningen zal een positieve bijdrage geven aan de levendigheid van de kern Poeldijk", zo is de overtuiging van GBW.

Pauzewoningen
Ook de fractie van CDA Westland heeft bij het college vragen ingediend over volkshuisvesting. De sterke opleving van de koopwoningmarkt heeft positieve kanten, maar leidt ook tot knelpunten, is het betoog van CDA-raadslid Dennis Chafiâ.

Vooral in noodsituaties, bij scheiding en andere urgente huisvestingsvragen zijn mensen vaak aangewezen op sociale huur, particuliere huur of goedkope koop. Door de actuele ontwikkelingen in de woningmarkt zijn er nu minder woningen beschikbaar voor één- en tweepersoonshuishoudens. "Onze fractie krijgt geluiden binnen dat deze situatie ook gaande is in Westland", aldus Chafiâ.

In enkele gemeentes in Nederland zijn er voor deze doelgroepen specifieke Pauzewoningen. In bijvoorbeeld Zwolle en Arnhem bestaan er samen met particuliere ondernemers initiatieven waarbij woningen gelabeld kunnen worden als 'pauzewoning'. Via (vaak) tijdelijke huurcontracten hebben mensen in noodsituaties de kans om kort te settelen en op zoek te gaan naar de juiste koop- of huurwoning. In Westland kennen we deze structuur (vrijwel) niet, aldus het CDA-raadslid. Het zou volgens hem waardevol zijn om een proef te organiseren op een locatie met leegstaand vastgoed in Westland, waarna een zelfde concept uitgerold kan worden naar een nieuwbouwsituatie.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
's-Heeren Loo
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS