Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Westland na drie maanden geen steek verder met Kwekers in de Kunst

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: donderdag 8 februari 2018 20:03

Foto: WOS Media


De gemeente Westland heeft in de afgelopen drie maanden geen schikking kunnen treffen met cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst. Op last van de gemeenteraad was een verstrekt voorschot van 40.000 euro teruggeëist, eventueel onder aftrek van reeds gemaakte kosten. Hier wil de 'Kwekers' niet op ingaan en daarom is donderdag opnieuw om terugstorting van het bedrag gevraagd, aldus Westland.

In eerste instantie beloofd door voormalig burgemeester Van der Tak, zou de cultuurorganisatie een bedrag van 100.000 euro ontvangen voor een community art-project in het kader van de opening van het World Horti Center. Van dat bedrag was begin oktober een voorschot van 40.000 euro overgemaakt. De gemeenteraad eiste op 7 november dat de boel zou worden teruggedraaid.

Na veel 'afspraakvertraging' is er op 11 januari een gesprek geweest met Kwekers in de Kunst. In dat gesprek is volgens wethouder De Goeij aan ‘Kwekers’ gevraagd om in beeld te brengen welke concrete en aantoonbare uitgaven zij al hebben gedaan in voorbereiding op de opening van het World Horti Center. Op basis hiervan wilde het college van B en W zich tot de raad wenden met een voorstel om Kwekers in de Kunst schadeloos te stellen.
"Inmiddels heeft Kwekers in de Kunst laten weten de gevraagde onderbouwing niet te zullen leveren. Men vindt de opstelling van de gemeente onbegrijpelijk en had een reëel schikkingsvoorstel verwacht", aldus het college.  "Om het schadebedrag te kunnen vaststellen, hebben we een onderbouwing met bonnetjes nodig. Dat is niet meer dan normaal. Het is jammer dat Kwekers in de Kunst deze onderbouwing niet levert", stelt wethouder De Goeij.

Nu een onderbouwing van de gemaakte kosten uitblijft, concludeert het college dat er geen schade is geleden. Daarom is aan Kwekers in de Kunst gevraagd het reeds ontvangen bedrag van 40.000 euro alsnog terug te storten op de rekening van de gemeente, in lijn met de motie die op 7 november is aangenomen door de gemeenteraad.


Aan Kwekers in de Kunst is om een reactie gevraagd. Zodra deze er is, zal die aan dit bericht worden toegevoegd. 


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
DON Feestweek
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS