Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage uploaden op onze website. Wij zullen deze controleren en bij goedkeuring publiceren.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Zorgen over vertraging plan Rijnvaart

Door: WOSRedactie

Gepubliceerd op: zondag 6 mei 2018 22:26


De opschorting van het bestemmingsplan Rijnvaart, als onderdeel van het masterplan Waelpark tussen 's-Gravenzande en Naaldwijk, baart het college van B en W van Westland grote zorgen. Doordat de gemeente voor de helft aandeelhouder is van de betrokken ontwikkelingsmaatschappij ONW, kan de vertraging ook de gemeente miljoenen euro's gaan kosten.

De vertraging is het gevolg van het besluit van de gemeenteraad op 20 februari jl. om het voorgestelde bestemmingsplan Rijnvaart niet aan te nemen. De belangrijkste kritiek betrof de voorziene wegenstructuur in dat plan.

ONW heeft de negatieve financiële effecten van het uitstel berekend en die komen in het slechtste geval uit op ongeveer 12 miljoen euro (waarvan dus de helft ten laste van de gemeente - red.). Het gaat daarbij onder meer om stijgende bouwkosten, extra plankosten en heronderhandelingskosten. "Specifiek voor het deelplan Rijnvaart waren, onder voorbehoud van vaststelling van het bestemmingsplan, afspraken gemaakt over grondverkopen ter waarde van 26 miljoen euro. Deze afspraken kunnen niet nagekomen worden", meldt het college.

De motie van20 februari, ingediend door Westland Verstandig en LPF, werd aangenomen met 27 stemmen vóór en 11 tegen (de fracties van CDA en ChristenUnie-SGP). In die motie wordt gesteld, dat van de aanvankelijk waterrijke plannen in dit gebied niets meer is overgebleven en er straks "een zeer groot aantal woningen gebouwd gaat worden op een relatief klein perceel". De infrastructuur zou volstrekt niet meer berekend zijn op het nu voorgenomen aantal woningen, aldus de motie.


De opgetreden vertraging  komt op dinsdag 22 mei aan de orde in een vergadering van de commissie Bestuur van de gemeenteraad. Het college van B en W streeft ernaar, dat er in juni aangepaste versies kunnen worden gepresenteerd van het masterplan Waelpark en het bestemmingsplan Rijnvaart. In september zou de gemeenteraad dan over beide moeten kunnen beslissen.


Terug

Deel deze pagina: LinkedIn Google+
Boekestijn
Gerelateerd
Media Choice - powered by: HPU internet services / IB broadcast / Maxx-XS